Prohlášení o ochraně osobních údajů

Bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jak vaše osobní údaje používáme a jaká práva a možnosti volby jsou vám k dispozici.

Toto prohlášení platí pro všechny osobní údaje, které nám poskytujete nebo které byly z těchto údajů získány.

 

I. Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby

My, Jacob-Systems s.r.o., jsme dle GDPR zodpovědní za zpracování dat:

 • Jacob-Systems s.r.o.
 • Vavrečkova 7074
 • 760 01 Zlín
 • Česká republika
 • Telefon: +420 721 936 860
 • E-Mail: info@jacob-group.cz

II. Kontaktní údaje osoby pověřené správou osobních údajů

 • Mgr.Jakub Vozdek,
 • PARTECO Holding,
 • Zelinova 5587,
 • 760 05 Zlin
 • Czech republic

 

III. Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • kontaktní informace jako vaše celé jméno, adresu vaší firmy, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, faxové číslo a e-mailovou adresu;
 • platební údaje, jako například všechny údaje, které slouží ke zpracování plateb a které jsou nutné pro zamezení podvodům, včetně čísel kreditních karet nebo EC-karet, případně bezpečnostních kódů a jiných účetních informací;
 • data, která jsou požadovaná za účelem kompliance, jako například informace o právních sporech, které mohou být případně relevantní pro antimonopolní účely;
 • údaje o využití, pokud navštěvujete naše webové stránky, jako například prohlížeče, které používáte, použité nástroje a operační systém, doba vašeho pobytu na naší webové stránce, datum a čas vaší návštěvy, místo vašeho přístupu, jazyk, použití funkcí webové stránky, vámi zadané možné pojmy pro vyhledávání, četnost, jakou zadáváte naše webové stránky, vaše poslední návštěvy, webová stránka, ze které jste se dostali na naši webovou stránku například kliknutím na reklamní banner od Google Ads, a stránka, kterou navštívíte z našich webových stránek, pokud jste tak učinili kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo pokud zadáte doménu přímo do vstupního pole téže registrační karty (nebo téhož okna) vašeho prohlížeče, v němž jste otevřeli naše webové stránky.

Poskytnutí kontaktních informací, údajů k platbě a dat, která jsou požadována za účelem kompliance, je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud od vás neobdržíme osobní údaje, nemůžeme s vámi za určitých okolností uzavřít smlouvu vůbec nebo nemůžeme vůbec nebo ne úplně splnit naše smluvní závazky vůči vám.

Údaje o využití nejsou nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud nám však nebudou poskytnuty, nemůžeme vám za určitých okolností dát k dispozici všechny funkce naší webové stránky.

 

IV. Účely zpracování a právní podklady

Osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • plánování, provedení, řízení a správa vašich smluvních vztahů s námi, například provedení obchodů a objednávek produktů nebo služeb, zpracování platebních transakcí, provedení činností souvisejících s účetnictvím, prověřením, vyúčtováním a inkasními pohledávkami, vydání podnětu k odeslání a k dodávkám, umožnění oprav a poskytnutí podpůrných služeb nebo poskytnutí ostatních služeb na vaši žádost (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR);
 • zajištění dodržení právních povinností (jako povinnosti vést účetnictví), prověření kompilance nebo povinností záznamu (například v rámci konkurenčních zákonů, exportních zákonů, obchodních sankcí a embargo zákonů nebo zabraňování obchodní kriminalitě nebo praní špinavých peněz). Toto může zahrnovat, že vaše kontaktní údaje nebo jiné informace, které nám dáte k dispozici, odsouhlasíme s použitelnými seznamy sankcionovaných stran a kontaktujeme vás pro potvrzení vaší identity v případě, že při tomto odsouhlasení dojte k možné shodě nebo zaznamenáme interakci, která může být relevantní pro kartelně právní účely (čl. 6 odst. 1 pís. b nebo c GDPR);
 • možnosti kontaktovat vás v rámci existujícího obchodního vztahu, pokud je toto právně přípustné, abychom vás informovali o našich produktech nebo službách, které jsou podobné těm již vámi zakoupeným nebo používaným produktům a službám v rámci tohoto obchodního vztahu nebo s nimi souvisí (zpravidla na základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, pokud jste nám k tomuto dali souhlas na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR);
 • k urovnání sporů, k uplatnění našich smluvních dohod a ke zdůvodnění, provádění nebo obraně právních nároků (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR);
 • k zajištění dodržení zákonných závazků, například k uchovávání prodejních podkladů pro daňové účely nebo k odeslání zákonem požadovaných sdělení a jiných oznámení (čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR); nebo
 • k použití údajů o využití pro optimalizaci naší webové stránky a naší online nabídky, stejně jako k (přímému) uvedení na trh vlastních produktů a služeb na základě našeho oprávněného zájmu, moci nabídnout fungující webovou stránku, která odpovídá požadavkům našich uživatelů (čl. 6 odst. pís. f GDPR).

Vaše osobní údaje nebudeme používat k tomu, abychom dělali příslušná automatizovaná rozhodnutí nebo provozovali profiling.

Vzhledem k přímé reklamě (například přes e-mail) zprostředkujeme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud takovéto zpracování povolíte, pokud to vyžaduje zákon.

 

V. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

 • Pro zpracování vašich osobních údajů pro zmíněné účely používáme osobu pověřenou správou dat, která na naši objednávku pro nás zpracovává osobní údaje. Přitom si však stále ponecháváme kontrolu stávajících osobních údajů a zůstáváme zodpovědní za zpracování dat.
 • V ojedinělých případech zprostředkováváme platební údaje bankám, abychom vyřídili platby.
 • V ojedinělých případech můžeme na vaše přání sdílet vaše osobní údaje s našimi mezinárodními reprezentanty. Pokud neexistuje žádné přiměřené usnesení Evropské komise pro stávající třetí stát mimo Evropský obchodní prostor, děje se tak na základě čl. 49 odst. 1 pís. b GDPR.
 • Poskytujeme osobní údaje v ojedinělých případech soudům, úřadům trestního stíhání, kontrolním úřadům, daňovým poradcům a právníkům, pokud je toto právně přípustné nebo požadované.

 

VI. Google Analytics

Naše webová stránka využívá funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatel je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google Analytics používá tak zvané Cookies. Cookies jsou malé textové datové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto textové datové soubory mohou být načteny stávajícími webovými stránkami a pomáhají s vaší identifikací, pokud znovu spustíte webovou stránku.

Informace o využívání této webové stránky, které vytvořily Cookies, se přenáší na server Google a tam jsou ukládány. Aktivovali jsme na této webové stránce funkci IP-anonymita. Díky tomu se zkrátí vaše IP-adresa u Googlu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském obchodním prostoru před předáním do USA. Pouze ve výjimečných případech se přenese celá IP adresa na server Googlu v USA a tam se zkrátí. Z našeho pověření Google tyto informace použije k tomu, aby vyhodnotil vaše využití naší webové stránky k sestavení zprávy o aktivitách na webové stránce a k tomu, aby nám obstaral další služby, spojené s využitím internetu a webových stránek. IP adresa, poskytnutá vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude spojena s jinými daty Googlu.

My jsme s Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Předávání dat je proto upřednostňováno dle čl. 28 GDPR.

Pro výjimečné případy, ve kterých jsou osobní data předávána do USA, se Google podrobil EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Ukládání Google – Analytics – Cookies vychází ze souhlasu, čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR.

Můžete využívání Google Analytics kdykoliv zamezit buď tím, že si nainstalujete Google – Browser-Plug-In, čímž bude nasazen Opt-out-Cookie, nebo tím, že zvolíte odpovídající nastavení ve vašem prohlížecím softwaru. Obě možnosti zabraňují použití webových analýz pouze tehdy, pokud používáte prohlížeč, na kterém máte nainstalovaný Plug-In a pokud nesmažete Opt-out-Cookie. Upozorňujeme vás, že v takovém případě však podle okolností nebudete moci využívat veškeré funkce této stránky v plném rozsahu. Další informace najdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a https://www.google.com/analytics/terms.

Více informací ohledně zacházení s uživatelskými daty u Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně dat od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 

VII. YouTube

Do našich webových stránek začleňujeme YouTube videa, která jsou uložena na webové stránce YouTube (http://www.youtube.com) a dají se přehrát přímo na naší webové stránce. YouTube je služba Googlu.

Tato videa jsou začleněna v „Režimu rozšířené ochrany dat“, to znamená, že žádné údaje o vás jako uživateli YouTube nebudou přenášena, pokud video nepřehrajete. Teprve když video přehrajete, budou přenesena data vyjmenovaná v následujícím odstavci. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

Při přehrávání YouTube videí obdrží YouTube informaci, že jste spustili odpovídající podstránku naší webové stránky. K tomu jsou zprostředkována data, která se shromažďují při informativní návštěvě naší webové stránky. Toto následuje nezávisle na tom, zda má YouTube k dispozici uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni u Googlu, budou vaše data přímo přiřazena k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu u YouTube, musíte se před přehráním videí na YouTube odhlásit z vašeho Google účtu.

YouTube ukládá tato data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo požadavku vytvoření jejich webové stránky. Takovéto vyhodnocení se uskutečňuje obzvláště (ba i pro nepřihlášené uživatele) k poskytnutí reklamy založené na potřebách a k informování jiných uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na naší webové stránce. Vám přísluší právo na nesouhlas s vytvořením tohoto uživatelského profilu, přičemž se musíte k jeho využití obrátit na YouTube.

Začleněním videí YouTube na náš online výstup vznikne současně s otevřením naší webové stránky automaticky spojení se sítí Double-Click od Googlu. Nenásleduje tím nasazení cookies v prohlížeči. Pokud jsou však Double-Click cookies již nasazeny ve vašem prohlížeči, přenesou se společně v rámci poptávky. Podle informací od YouTube následuje přenos dat teprve tehdy, když přehrajete video.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování na YouTube obdržíte v Zásadách ochrany osobních údajů od YouTube. Tam také obdržíte další informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google zpracovává vaše osobní data v tomto rámci a také v USA a podrobil se EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

VIII. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro poskytnutí služeb, pro prodej našich produktů nebo pro předání informací, které jste od nás vyžadovali, stejně jako pro správu obchodního vztahu s vámi.

Kromě toho jsme povinni dle současného platného práva uschovat určité osobní údaje po zákonem stanovená období (jako například v souvislosti s obchodními transakcemi).

Vaše osobní údaje jsou neprodleně smazány, pokud již nejsou nutné pro zmíněné účely.

 

IX. Vaše práva

Podle zákonných podmínek máte následující práva:

 • Právo na informaci o vašich osobních údajích: toto vám umožňuje obdržet kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme, a prověření, zda je zpracováváme zákonným způsobem;
 • Právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme. Toto vám umožňuje nechat opravit neúplné nebo nesprávné údaje;
 • Právo na smazání osobních údajů. Toto Vám umožňuje požadovat od nás smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud nemáme žádný další důvod pokračovat v jejich zpracování. Pokud uplatníte své právo na nesouhlas, máte také právo požadovat po nás smazání nebo odstranění vašich osobních údajů;
 • Právo na nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na našich oprávněných zájmech (nebo zájmech třetí strany) a z vaší zvláštní situace vyplývají důvody, na jejichž základě chcete odporovat zpracování na jmenovaném základě. Zvláště máte právo na odmítnutí tehdy, pokud zpracováváme vaše údaje za účelem přímé reklamy;
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto vám umožňuje požádat o přerušení zpracování vašich osobních údajů, například pokud po nás požadujete zjištění jejich správnosti nebo podklady zpracování; a
 • Za zvláštních podmínek právo na zprostředkování vašich osobních údajů jiné zodpovědné osobě.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte kdykoliv právo váš souhlas odvolat, aniž by se to dotklo zákonnosti zpracování, provedeného na základě svolení až k odvolání.

Máte kdykoliv právo stěžovat si u příslušného dozorčího úřadu.

(Stav: leden 2020)