Škrtící Klapky s pneumatickým rotačním pohonem, ATEX

Popis

• Čas přepnutí na 90°: 3 sekundy
• Vyrobeno s vnitřní kategorií 1 G/D a s vnější kategorií 3 D
• Ovládáno ventilem a 2 indukčními koncovými spínači 24 V DC
• Bez svorkovnice
• Svorkovnice a koncové spínače dostupné na vyžádání
• Škrtící klapka je standardně zavřená, dojde-li ke ztrátě napájení
• Větší průměry dostupné na vyžádání