Odolnost proti výbuchu

Bezpečnost proti výbuchu a elektrostatické zemnění

JACOB potrubní systémy jsou při správném sestavení odolné proti tlaku výbuchu 43.51 psi nebo 145.03 psi přetlaku. Především při přepravě tuhých a plynných produktů, které mají tendence vybuchnout, je toto důležitý bezpečnostní faktor. Aby se zajistilo, že tato situace nenastane, JACOB potrubní systémy lze sestavit takovým způsobem, že jsou kompletně elektrostaticky vodivé.

Již od roku 1980 jsou produkty JACOB testovány v dynamickém zatížení v podmínkách, kdy může dojít k výbuchu. Získali jsme certifikáty od Institutu pro ochranu proti výbuchu a odstřelovací technologii, Dortmund (Německo) a od Výboru pro rozvoj strukturální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Mannheim (Německo) pro zmíněné potrubní komponenty.

1. Odolné proti výbuchům až do přetlaku 3 barů

1.1 Trubky a sestavy s tloušťkou stěny 2 mm (1.5 mm) s přírubou do průměru 300mm včetně, spojení s galvanizovanými tažnými kroužky s těsněním ve tvaru U nebo QUICK CONNECT® tažnými kroužky s těsněním ve tvaru U.

Trubky L=50 až do 2000 mm, 2 mm tloušťka
Segmenty 5 stupňů až do 45 stupňů, 2 mm tloušťka
kolena 30 stupňů až do 90 stupňů, 2 mm tloušťka
Větve 30 stupňů a 45 stupňů, 1.5 mm a 2 mm tloušťka
Kónické větve 30 stupňů, 1.5 mm tloušťka

T-kusy, 1.5 mm tloušťka
Symetrické větve 60 stupňů a 90 stupňů, 2 mm tloušťka
Symetrické větve 90 stupňů a kónická symetrická větev 60 stupňů, 1.5 mm tloušťka
Kónické kusy, 2 mm a 1.5 mm tloušťka
Inspekční trubky se zámkem – zesílená verze podle výkresu 4/7969a (prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům)

Přechodové kusy ze čtverce na kruh, kulatá část je 2 mm tlustá, čtverec se zesílenou přírubou je 8 mm tlustý podle výkresu 4/7970a (prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům).
Nevratné klapky s protizávažím, průměr až do 200 mm, 2 mm tloušťka, (testováno pouzdro vnějšího tělesa)
Škrtící klapky bez těsnění, 1.5 mm a 2 mm tloušťka
Škrtící klapky s těsněním, 2mm tloušťka

1.2 Škrtící klapky s těsněním, 2 mm tloušťka stěny s průměrem až 300 mm včetně,
škrtící klapky jsou pneumaticky nebo elektricky ovládané a je testován jejich zámkový mechanismus se zesílenou vnitřní klapkou podle výkresu 4/7982a

1.3 Trubky a sestavy s přírubou, tloušťka stěny 1 mm, průměr 80 mm, spojení s spojení s galvanizovanými tažnými kroužky s těsněním ve tvaru U nebo QUICK CONNECT® tažnými kroužky s těsněním ve tvaru U.

Ve standardní nabídce jsou trubky s diametrem 80 mm a mají tloušťku stěny pouze 1 mm, tyto trubky však samozřejmě nebyly testovány pro odolnost vůči výbuchům. Tudíž jejich stabilita byla zjištěna za pomocí testů využívající vnitřní vodní tlak.

Trubky L=2000 mm, větve, kolena, segmenty a tažné kroužky vydrželi vnitřní vodní tlak 10 barů, tudíž lze uvažovat, že potrubní systém z těchto prvků se dá použít ve výrobním závodu s těsností proti šokovým výbuchům až 3 bary. Potrubí s průměrem 80 mm může být u několika komponent vyrobeno buď s tloušťkou stěny 1.5 mm nebo 2 mm.

1.4 Trubky a sestavy mají 10 mm hrany s přírubou, tloušťku stěny 2 a 3 mm, průměr od 350 do 500 mm, případně 630 mm. Spojení se provádí pomocí volné příruby podle specifikací DIN 24154-T2 s těsněním ve tvaru U pro 10 mm.

Testováno v dynamickém zatížení výbuchem s certifikací odolnosti proti výbuchu až do 3 barů:
Trubky až do L=2000 mm až do průměru 630mm, tloušťka stěny 2 mm.
Inspekční trubky se zámkem, zesílená verze podle výkresu 21DSF 018, až do diametru 630 mm včetně, tloušťka stěny 2 mm (prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům)

Kolena od 30 stupňu až do 90 stupňů s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 2 mm
Segmenty od 5 stupňů až do 45 stupňů s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 2 mm
Kónické kusy s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 2 mm
Větve a kónické větve 30 stupňů a 45 stupňů s rozměrem až 500 mm, tloušťka stěny 2 mm
Větve a kónické větve 30 stupňů a 45 stupňů s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 3 mm

Symetrické větve 60 stupňů a 90 stupňů s rozměrem až 500 mm, tloušťka stěny 2 mm
Symetrické větve 60 stupňů a 90 stupňů s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 3 mm
T-kusy s rozměrem až 500 mm, tloušťka stěny 2 mm
T-kusy s rozměrem až 630 mm, tloušťka stěny 3 mm

Větve jako symetrické větve a T-kusy, tloušťka stěny 3 mm (potřebná pro průměry větší než 500 mm). Kusy s volnou přírubou jsou dostupné pouze v lakované oceli nebo galvanizované. Verze z nerezové oceli s tloušťkou stěny 3 mm mají přivařené příruby.

Větve a kónické symetrické větve s diametry menšími nebo rovnými 300 mm mají přírubu ke stroji pro spojení pomocí tažných kroužků.  Pouze větve s průměry většími 300 mm mají volnou přírubu.

1.5 Omezení
Čistící trubky, push-in trubky a brány na přívod vzduchu nejsou odolné proti výbuchům

Segmenty s diametrem 140 mm a 224 mm stejně jako kolena z nerezové oceli jsou nabízena v katalogu pouze s tloušťkou stěny 1.5 mm, nebyly testovány pro svou odolnost výše zmíněným institutem. Ovšem tyto díly mohou být považovány za odolné proti výbuchu až do 3 barů, díky testům za pomocí vodního tlaku provedeného naší společností. Na požádání je k dispozici firemní certifikát.

Aby se zajistila odolnost proti výbuchu je potřeba správně utáhnout šrouby (točivý moment 25 Nm). Při používání volné příruby je třeba šrouby M10 (M12) utáhnout točivým momentem 40 Nm (60 Nm).

2. Odolnost proti výbuchu do až 6 barů přetlaku
2.1 Trubky a potrubní komponenty s tloušťkou stěny 3 mm
Měkká ocel s přírubou až do diametru 300 mm včetně, spojení za pomocí st/st tažných kroužků s dlouhotrvajícím těsněním.

Testovány a certifikovány byly následující potrubní komponenty:
Trubky od L= 50 mm až do 2000 mm
Segmenty od 5 stupňů až do 45 stupňů
Kolena od 30 stupňů až do 90 stupňů
Větve 30 stupňů a 45 stupňů (příplatek) – ve srovnání se standardní verzí jsou tyto komponenty navíc ve svém kořeni svařovány (prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům)
Inspekční T-kusy – inspekční otvory uzaveřny záslepkou, tloušťka 2 mm, spojená tažným kroužkem (prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům)
Přechodové kusy ze čtverce na kruh, čtverec se zesílenou přírubou je 8 mm tlustý podle výkresu 4/7970a(prosím, specifikujte těsnost proti šokovým výbuchům)
Dvoucestné klapky s vnitřním límcem, bez vnitřního těsnění, symetrické a asymetrické (dvoucestné klapky byly testovány pro těsnost proti explozím z vnější strany, nikoliv skrze uzavřenou větev)

Použitím pozinkovaných tažných kroužků se těsnost proti explozím redukuje na 3 bary přetlaku.

3. Odolnost proti výbuchu do až 10 barů přetlaku
3.1 Trubky a potrubní komponenty s tloušťkou stěny 3 mm
Přivařená skluz přes příruby až do průměru 300 mm, spojení pomocí speciálních tažných kroužků.

Testovány a certifikovány jsou:
Trubky do L= 2000 mm
Větve 30 a 45 stupňů
Kolena od 30 stupňů do 90 stupňů
Záslepky

3.2 Trubky a potrubní komponenty až do rozměru 630 mm včetně, tloušťka stěny 3 mm, přivařené příruby a ploché těsnění podle výkresu 21 DSF 001

Testovány a certifikovány jsou:
Trubky až do L= 2000 mm
Segmentová kolena od 30 stupňů do 90 stupňů

4. Závěr
Musíte kontrolovat potrubní systém pro známky opotřebení a koroze aby nebyla narušena odolnost proti výbuchům. Opotřebené části je potřeba vyměnit. Na vyžádání vám můžeme poslat kopii výše zmíněného certifikátu.